Sjøfartshistorisk årbok

Sjøfartshistorisk årbok ble første gang utgitt i 1965, med Lauritz Pettersen og Atle Thowsen som redaktører. Artiklene har i årenes løp favnet et bredt spekter av maritime emner rettet mot et allment så vel som akademisk publikum.

Årboken er et nivå 1 tidsskrift innen vitenskapelig rapportering. Mer om årboken i Nasjonal Statistikk for høgre utdanning (NSD). Hver utgave inneholder som regel tre artikler.

Dersom du har forslag til artikkel for årboken, send først en kort skisse til direktør/redaktør Per Kristian Sebak på epost.

Liste over tildigere artikler utgitt i Sjøfartshistorisk årbok (pdf).

IMG_3791

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum