Venneforeningen

Venneforeningen Bergens Sjøfartsmuseum støtter virksomheten ved Bergens Sjøfartsmuseum. Medlemskap i foreningen er åpent for alle, både private og bedrifter.

Medlemskap i venneforeningen kan tegnes på følgende måter:

Støtt museets arbeid ved å tegne deg/din bedrift som medlem!

privatbedrift

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum