Treskipsbygging

Tilbake til utstillinger

Treskipsbyggingen i bergensområdet har lange tradisjoner. Det var imidlertid først i 1784 at det ble etablert et byggeverft her. Senere ble det i byen og området rundt anlagt nye treskipsverft, som fikk sin storhetstid i perioden 1850-1880. I utstillingen finnes blant annet verktøy fra verftene, deler av et originalt gangspill og en modell som viser kjølhalingsvirksomhet ved Nyhavn verft i Sandviken.

Treskipsbygging

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum