Offshore

Tilbake til utstillinger

Den norske oljealderen begynte for alvor med Ekofisk-funnet i 1969. Funnet resulterte i økt interesse blant norske rederier i å delta i oljevirksomheten. Det ble kontrahert en rekke forsyningsskip og etter hvert også boreplattformer. Odfjell Drilling i Bergen bidro i samarbeid med Aker mekaniske Verksted i utviklingen av Aker H-3 plattformen. I utstillingen står en modell av Odfjell Drillings Deep Sea Bergen (bygget 1983), i tillegg til en utstilling knyttet til offshore shipping.

 

Offsjore

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum