Byvandring

Byvandring Vågen 2009 7

Byvandring rundt Vågen. Oppstart er ved Mariakirken, og vi går på Bryggen, runder Fisketorget og kommer litt ut på Nordnes. Målsettingen med byvandringen er å gi en litt annerledes historietime, der vi belyser byens nære maritime tilknytting i et historisk perspektiv. En stor del av vandringen er knyttet tematisk til middelalderen og den 2. verdenskrig, men vi kommer også noe inn på andre perioder.

Varighet: ca. 1,5 t.

Målgruppe: Elever fra og med 6. trinn. Byvandringen er bl.a. brukt av både ungdomsskolen, den videregående skolen og voksenopplæringen. Også andre grupper kan ha utbytte av byvandringen. Kontakt oss for mer info/avtale besøkstid.

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum