Barnehage

De yngste barna er en høyt prioritert brukergruppe på Bergens Sjøfartsmuseum, og tilbakemeldinger viser at barn trives svært godt her. Våre lyse, romslige og luftige utstillingslokaler og flotte utstillingsgjenstander innbyr til undring og glede.

Barnehagegrupper kan komme uanmeldt i museets åpningstid (kl. 11-15), eller etter avtale (kl. 9-15). Vår museumsvert Stig Forsberg – historiker med arbeidserfaring fra barnehage – tar seg av gruppen under besøket. De som ønsker kan delta på et undervisningsopplegg (bestilles på forhånd), eller man kan styre besøket selv; vandre i utstillingene, gå på skattejakt, se film og tegne. Vi har en egen avdeling for matpakkespising og tegneaktiviteter.

Merk: Skal gruppen delta på et undervisningsopplegg det bestilles plass på forhånd. Grupper som har bestilt plass, har førsterett til kinosalen.

Pirater

Vi tar utgangspunkt i det kjente; som f.eks. kaptein Sabeltann og går derfra videre inn i sjørøveriets spennende historie. Vi får høre om vikingene som til tider var sjørøvere, og vi ser nærmere på de flotte vikingskipene. Vi skal også høre om “slaget på Vågen i 1665”, om kanonkulen i Domkirken, om kanoner og entredregger – viktig utstyr for alle sjørøvere, samt om sjørøvere i dag. Omvisningen avsluttes med en liten historie og/eller litt allsang sammen med museumsverten. Til slutt får barna gå på skattejakt i museet. Matpakkespising. Film hvis ønskelig. Varighet: ca 1,5 timer. Avtale besøkstid.

Førstereis

Barna blir tatt med på en vandring i museet, hvor vi ser nærmere på hvordan det var å være ung førstereisgutt i seilskutetiden – gjerne 11-12 år gammel. Hvordan så skipene ut? Hvordan levde de om bord? Hvilke arbeidsoppgaver hadde mannskapet, og da særlig førstereisgutten? Her får barna lære arbeidssanger – shanties – og synger sammen med museumsverten, akkompagnert av gitar. Vi skal også lære litt om hva de spiste  samt høre om kjæledyr om bord, nærmere bestemt skipskatten MONS. Til slutt får barna en oppgave: de skal på leting – “skattejakt” – i museet etter ulike gjenstander knyttet til emnet førstereis. Matpakkespising. Film hvis ønskelig. Varighet: ca. 1,5 timer. Avtale besøkstid.

 

OPPDRAG: HAVET – offshore
Vi er havforskere på tokt i Nordsjøen og aquanauter nede på havets dyp!

Tenk deg Bergens Sjøfartsmuseum som et stort hav egnet for oseanografiske undersøkelser. Et hav vi som forskere kan oppdage og undersøke. En museumssamling vi kan bli nærmere kjent med gjennom lek og sansing.

«Oppdrag: Havet – offshore» tar utgangspunkt i museets offshoreutstilling og sanse- og aktivitetsrommet «Det store blå». Ved hjelp av taktile elementer, lyd og lek forflytter vi oss rundt på museet. Vi oppdager ting verdt å undersøke nærmere og gjennom samtale om- og studie av museumsobjekter deler vi opplevelser og forestillinger om havet generelt og petroleumsnæringen spesielt. Varighet: Inntil 1,5 – 2 timer inkludert matpakkespising og verksted. Antall barn: Maks 10. Anbefalt alder: Fra 4 år. Formidlere: Annette Marandon, André Marandon, Stig W. Forsberg

 

Produsert av kunstpilotene i samarbeid med Bergens Sjøfartsmuseum.

Støttet av Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune, DKB – Den Kulturelle Bæremeisen.

Avtale besøkstid. tel 55 54 96 15 (kl 10-15)

 

IMG_3521

 

Address

Post address: PO Box 7800, 5020 Bergen, Norway.
Visitors address: Haakon Sheteligsplass, 5007 Bergen, Norway.

Contact

Phone: (+47) 55 54 96 00
Phone exhibitions: (+47) 55 54 96 15
Mail: Click here
Organization number: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum