Barnehage

De yngste barna er en høyt prioritert brukergruppe på Bergens Sjøfartsmuseum, og tilbakemeldinger viser at barn trives svært godt her. Våre lyse, romslige og luftige utstillingslokaler og flotte utstillingsgjenstander innbyr til undring og glede.

Barnehagegrupper kan komme uanmeldt i museets åpningstid (kl. 11-15), eller etter avtale (kl. 9-15). Vår museumsvert Stig Forsberg – historiker med arbeidserfaring fra barnehage – tar seg av gruppen under besøket. De som ønsker kan delta på et undervisningsopplegg (bestilles på forhånd), eller man kan styre besøket selv; vandre i utstillingene, gå på skattejakt, se film og tegne. Vi har en egen avdeling for matpakkespising og tegneaktiviteter.

Merk: Skal gruppen delta på et undervisningsopplegg det bestilles plass på forhånd. Grupper som har bestilt plass, har førsterett til kinosalen.

Pirater

Vi tar utgangspunkt i det kjente; som f.eks. kaptein Sabeltann og går derfra videre inn i sjørøveriets spennende historie. Vi får høre om vikingene som til tider var sjørøvere, og vi ser nærmere på de flotte vikingskipene. Vi skal også høre om «slaget på Vågen i 1665», om kanonkulen i Domkirken, om kanoner og entredregger – viktig utstyr for alle sjørøvere, samt om sjørøvere i dag. Omvisningen avsluttes med en liten historie og/eller litt allsang sammen med museumsverten. Til slutt får barna gå på skattejakt i museet. Matpakkespising. Film hvis ønskelig. Varighet: ca 1,5 timer. Avtale besøkstid.

Førstereis

Barna blir tatt med på en vandring i museet, hvor vi ser nærmere på hvordan det var å være ung førstereisgutt i seilskutetiden – gjerne 11-12 år gammel. Hvordan så skipene ut? Hvordan levde de om bord? Hvilke arbeidsoppgaver hadde mannskapet, og da særlig førstereisgutten? Her får barna lære arbeidssanger – shanties – og synger sammen med museumsverten, akkompagnert av gitar. Til slutt får barna en oppgave: de skal på leting – «skattejakt» – i museet etter ulike gjenstander knyttet til emnet førstereis. Matpakkespising. Film hvis ønskelig. Varighet: ca. 1,5 timer. Avtale besøkstid.

 

Havkloden

Med formidlingsprosjektet HAVKLODEN undrer vi oss over livet på havet. Vi leker at museet er et osean vi skal krysse. Underveis tegner vi sjøkart og transporterer gods. Ferden avsluttes med et verksted hvor vi lager maritime ting til en egen utstilling under det største glassmonteret på museet.

Karakteristisk for Bergens Sjøfartsmuseum er flotte båtmodeller i glassmontre på høye bein. Hva om en også kan gjøre noe i det ledige rommet under båtene? Om en tilrettelegger for enkle verkstedsaktiviteter hvor barn kan dikte videre og fylle ut båtenes mange historier?

Tanken er enkel: Øverst i monteret båtmodellen og under en scene, et slags titteskap eller dukkehus hvor en kan lage og leke, flytte rundt på ting og skape liv. Hands-on aktiviteter som kan utdype og forsterke barnas opplevelser og læring.

Med mosegummi og piperensere kan vi lage seilbåter til et sydhavsmiljø, og med legokosser, plastelina og sugerør høyteknologisk undervannsutstyr og gassledninger til en oljerigg eller supertanker.

Gradvis vokser en utstilling frem i dynamisk samspill mellom lek, kreativitet og læring.

Passer for barn fra 4 år. Maks 10 barn pr. gruppe. Varighet: 1,5 – 2 timer inkludert matpakkespising. Tidspunkt: Uke 2 – 8, 10 – 12, alle ukedager med unntak av torsdager. Formidlere/verkstedsledere: Stig W. Forsberg, Annette Marandon, André S. Marandon.

Produsert av kunstpilotene i samarbeid med Bergens Sjøfartsmuseum.

Støttet av Bergen kommune – seksjon for kunst og kultur, Den kulturelle Bæremeisen og Hordaland Fylkeskommune.

Avtale besøkstid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2017 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum