Skole

Sjøfartshistorie er en viktig innfallsvinkel til norsk historie.  Bergens Sjøfartsmuseum kan gi viktige bidrag til undervisningen i samfunnsfag og historie, men også i andre fag. Med utgangspunkt i museets faste utstillinger, tilbyr vi ulike undervisningsopplegg som fokuserer på viktige perioder og emner innen norsk historie. Alle undervisningsoppleggene søker å i størst mulig grad møte kompetansemålene i kunnskapsløftet, og er aktuelle både for grunnskolen, videregående skole og voksenopplæringen. Vi tilrettelegger tilpasser undervisningen til ulike aldersgrupper.

Bruk Museumslosen til å bestille skolebesøk

Vikingtid

Undervisningen starter i auditoriet med en power-point-presentasjon hvor elevene får et innblikk i viktige trekk ved samfunnet i vikingtiden (ca. 35 min).  Deretter får elevene omvisning i museets samlinger. Vi ser på utviklingen av skipstyper frem til og med vikingtiden, og går spesielt inn på Oseberg- og Gokstadskipene (ca 35 min). Til slutt er det mulighet for å se film.

Varighet: ca. 1,5-2 timer.

Målgruppe: Grunnskole fra og med 5.-6. trinn. Videregående skole. Avtal besøkstid.

Unvervisning skole Vikingskip tema

Middelalder

Museumsbesøket fokuserer på Bergen, sjøfart og handel i middelalderen.  Undervisningen starter i auditoriet med en power-point-presentasjon som belyser bl.a. byutvikling, handelsvarer, skip og aktører i skipsfarten (ca. 35 min). Deretter får elevene en omvisning som trekker linjer fra vikingtiden og vikingskipene fra 800-tallet, til middelalderen (ca. 35 min). Elevene får bl.a. se skipstyper og funn som arkeologene har gjort i sjøen.

Varighet: Ca. 1,5 time.

Målgruppe: Grunnskole 6. trinn. Videregående skole. Avtal besøkstid.

Unvervisning skole middelalder

Utvandring

Om utvandringen fra Norge til Amerika på 18- og 1900-tallet, en periode hvor mer enn 700.000 mennesker emigrerte fra Norge til USA. Vi starter undervisningen i auditoriet; gjennom bilder og fortelling får elevene kunnskap om bakgrunnen for utvandringen, hvem som dro, hvorfor de dro, hvordan de dro og ikke minst hva som møtte dem i det nye landet (ca. 35 min). Deretter får elevene en omvisning som fokuserer på skipene man reiste med (helt fra vikingtiden av), utviking av skipsteknologien og hvordan det var å være passasjer eller mannskap på disse fartøyene (ca. 30 min). Til slutt ser vi film hvis ønskelig (ca. 20 min).

Varighet: 1,5-2 timer inkl. film.

Målgruppe: Grunnskolens mellom- og ungdomstrinn. Videregående skole.  Avtal besøkstid.

Unvervisning skole Utvandring

Verdenskrigene

Om ønskelig kan vi fokusere på begge verdenskrigene, men erfaringen tilsier at de fleste ønsker fokus på 2. verdenskrig. Undervisningen starter med en power-point-presentasjon i auditoriet hvor vi ser på hvilke følger krigen fikk for sjøfartsnasjonen Norge. Den glemte krigen, NORTRASHIP, krigsseilernes lidelser under og etter krigen, den tyske ubåtfaren og nordsjøfarten er sentrale tema. Hvis ønskelig kommer vi også inn på lokale forhold i Bergen under krigen (eksplosjonen i 1944, bombingen av Laksevåg, Bergen som ubåthavn) (ca. 40 min). Deretter får elevene en kort omvisning i krigsutstillingen (ca 20 min), før vi til slutt ser film (25 min).

Varighet: ca. 1,5-2 timer inkl. film.

Målgruppe: Grunnskolens ungdomstrinn. Videregående skole.  Avtal besøkstid

Unvervisning skole Verdenskkrigene tema

Vår ære og vår makt

Museumsbesøket fokuserer på fremveksten av Norge som en viktig sjøfartsnasjon de siste to hundre år. Hovedfokus ligger på tidsperioden 1850-1970. Elevene får først et foredrag i museets auditorium (ca. 40 min) som trekker opp noen historiske hovedlinjer, før omvisning i museets faste utstilling (ca. 45 min). Om ønskelig kan opplegget utvides med filmvisning i auditoriet etter omvisningen.

Varighet: ca. 1,5 t. Evt. film kommer i tillegg.

Målgruppe: Videregående skole. Avtal besøkstid.

Unvervisning skole vår ære of vår makt tema

Maritim byvandring

Museet tilbyr byvandringer hele året, men det ofte størst etterspørsel fra skolene i mai/juni og august/september. Byvandringen starter utenfor Mariakirkens hovedinngang. Vi vandrer langs Bryggen, avlegger et kort besøk på Bryggens Museum, vandrer i Vågsbunnen eller på Nordnes. Handel og sjøfart i middelalderen har hovedfokus, men vi kommer også inn på nyere tid om ønskelig.

Varighet: ca. 1,5 t.

Målgruppe: Grunnskolen fra 6. trinn og oppover og Videregående skoler. Avtal besøkstid

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum