Venneforeningen – Bedrift

Helt siden en større donasjon fra Westfal-Larsen & Co. A/S gjorde det mulig å bygge Sjøfartsmuseet i 1962, har museet gjennom årene nytt godt av ikke bare skipsfartsnæringens, men hele næringslivets velvilje. Vi har en rekke ganger fått erfare at det finnes en sterk vilje til å støtte museets arbeid, og mange bidrar ved å tegne bedriftsmedlemskap i Bergens Sjøfartsmuseum.

Medlemskontingent:

  • Små og mellomstore bedrifter (inntil 100 ansatte) kr 2 200.
  • Store bedrifter (over 100 ansatte) kr 4 400.

Medlemsfordeler:

  • Siste utgave av Sjøfartshistorisk årbok.
  • Fire/åtte adgangskort som gir fri adgang til museets samlinger, Stavanger Sjøfartsmuseum og Norsk Maritimt Museum i Oslo.
  • 20 % rabatt på museets publikasjoner og reproduksjoner.
  • Prioritet og 20 % rabatt på omvisninger og spesialarrangementer.
  • Prioritet og 20 % rabatt ved leie av museets lokaler til bedriftsinterne arrangementer.
  • Mulighet til å deponere maritime gjenstander og bilder.

Tegne medlemskap.

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum