FARER, FORLIS OG REDNING
Ferdsel til sjøs er alltid forbundet med risiko for liv og helse. Alle vet at forlis, kollisjon, grunnstøting og brann kan få store konsekvenser.

På slutten av 1800-tallet var omkom gjennomsnittlig 300 sjømenn i den norske handelsåten hvert år. Fartøyene var ofte gamle, overlastet og uegnet for farten de ble satt i. Med statlig innblanding og store holdningsendringer, har sjøsikkerheten bedret seg voldsomt. I dag er skipskatastrofer en sjeldenhet, selv om brannen på Scandinavian Star i 1990, Estonias forlis i 1994 eller Sleipners grunnstøting i 1999 er grusomme påminnelser om et skips sårbarhet.

Utstillingen gir et spennende innblikk i de krevende utfordringer sjøfolk og passasjerer til alle tider har møtt på havet. Dette er historien om voldsomme påkjenninger, store tap og heroiske redningsdåder. Kanskje utstillingen maner til ydmykhet for naturkreftene og reeksjon over egne holdninger til sikkerhet?

Kom og se selv. Gjenstandene kommer utelukkende fra Sjøfartsmuseets magasin, mange aldri vist for publikum – før nå.

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum