Norge på havet i to verdenskriger

Tilbake til utstillinger

Ved starten av begge verdenskriger var Norge en av verdens ledende skipsfartsnasjoner. Flere tusen sjømenn i den norske handelsflåten mistet livet på krigshavene. Under 2. verdenskrig ga Norge gjennom “Norwegian Shipping and Trade Mission” – NORTRASHIP – et viktig bidrag til den allierte krigføringen. Nær 1000 norske fartøy og 30 000 sjøfolk deltok. Ifølge samtidig alliert propaganda ble tidvis 40 prosent av britisk oljeimport fraktet på norske tankskip.

IMG_3794

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum