Tank- og linjefart

Tilbake til utstillinger

Norsk linje- og tankfart økte kraftig i mellomkrigsårene. Mens Bergen var blant de norske byene som satset sterkest på oversjøisk linjefart frem mot 2. verdenskrig, ble byen hengende etter når det gjaldt tankskipsfarten. Likevel hadde Bergen i 1939 landets største tankrederi – Westfal-Larsen & Co. A/S. Mens linjefarten i sin tradisjonelle form forsvant i løpet av de første tiårene etter krigen, utviklet Bergen seg til en storby innen tankfart, både innen transport av råolje og av kjemikalier. I utstillingen finnes en rekke modeller av skip fra byens tank- og linjeflåte.

IMG_3446

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum