Kyst- og fjordabåter

Tilbake til utstillinger

For dagens godt voksne mennesker representerer kyst- og fjordabåten et nostalgisk gjensyn med barne- og ungdomsår. Utstillingen formidler den viktige rollen dampen fikk for den norske samfunnsutviklingen på 1800- og 1900-tallet, men gir også innblikk i livet om bord, postens rolle på fjordabåten, farer som truet til sjøs samt fergetrafikken innad i Bergen. Velkjente slitere som Kystruten, Nattruten og Hurtigruten har mer enn 100 år gamle tradisjoner med transport av passasjerer og gods. I dag er det kun Hurtigruten som fortsatt holder stand som passasjerrute.

kyst-fjordabåter

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum