Dampskip

Tilbake til utstillinger

Hjuldamperen DS Constitutionen var Norges første dampskip i 1826, men det tok forholdsvis lang tid før Norge fikk en dampskipstonnasje av betydning. Bergen var i front i overgangen fra seil til damp i Norge. Det Bergenske Dampskibsselskab ble stiftet i 1851 som Norges første privateide rederi, og startet en rute fra Bergen til Hamburg med DS Bergen. I 1883 var Bergens dampskipstonnasje større enn byens seilskipstonnasje. Først etter århundreskiftet var det samme tilfellet for Norges samlede tonnasje.

Foruten modeller av DS Constitutionen og DS Bergen, har avdelingen om dampskip modeller av en rekke andre skip fra denne delen av Norges sjøfartshistorie. Her kan nevnes modeller av fruktskip som ble brukt i Sentral-Amerika og hvor Bergen gjorde seg spesielt bemerket, DS Kong Sverre som tilhørte Peter Jebsens Det Norsk-Amerikanske Dampskibsselskab, men også den amerikanske hjuldamperen DS Savannah, som i 1819 var det første dampskipet som krysset Atlanteren.

IMG_3496

 

 

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum