1600-1700-tallet

Tilbake til utstillinger

I middelalderen tok hanseatene kontrollen over handelen i Nord-Europa. Hanseatene beholdt sin maktposisjon i flere hundre år, og først på 1600-tallet ble det rom for gjenoppbyggingen av en norsk handelsflåte. På 1700-tallet fortsatte handelsflåten å vokse, og skipene dro til stadig fjernere farvann. Denne perioden er godt representert i museets samlinger. Ulike skipsmodeller, kart, originalgjenstander fra f.eks. sjørøverskip, malerier, og – ikke minst – en fyldig beskrivelse av «slaget på Bergens Våg», preger utstillingen. Slaget på Vågen, mellom hollandske og engelsk skip, er en av de mest begivenhetsrike hendelsene i Bergen på 1600-tallet. I museet kan man blant annet studere skipsforsiringer og en av kanonene som ble benyttet under slaget.

Nytt bilde utstilling 16 1700 tallet

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum