Godbiter fra samlingene: Modell av angrepsubåt fra 1808

032yizNjS9xw[2]

I modellmagasinet til Bergens Sjøfartsmuseum ligger en underlig, eggeformet farkost skåret ut av ett stykke tre. Modellen kan åpnes, og er utstyrt med sinnrike redskaper og mekanikk i metall. Dette er en modell av en angrepsubåt som var tenkt brukt som forsvar for den dansk-norske flåten under Napoleonskrigene tidlig på 1800-tallet. Farkosten ble utviklet av Mikkel Hallsteinsen Lofthus (1782-1850) fra Kjepso i Ullensvang. I arkivet etter Stiftsamtmannen i Bergen er både tegninger, beskrivelser og korrespondanse om oppfinnelsen fra 1808 bevart.


Ideen om å bygge en angrepsubåt må ha vakt stor oppsikt i Mikkel Lofthus samtid. Danmark-Norge var i krig med Storbritannia. Handelsblokaden reduserte tilførsel av livsnødvendige varer og hundrevis av norske skip ble oppbragt av engelskmennene. Selskapet for Norges Vel viste stor interesse for oppfinnelsen, og gjorde i 1812-1813 flere forsøk på å skaffe midler til å bygge ubåten.


Mikkel Lofthus var ikke den første til å lansere ideer om en angrepsubåt under Napoleonskrigene. I 1800 ble Nautilus, konstruert av Robert Fulton, bygget og testet ut av franskmennene. På tross av interesse for å konstruere angrepsubåten til Mikkel Lofthus, ble ideene hans aldri realisert. Han døde på Ystenes i Ullensvang 1. september 1850 som vilkårsmann.

Kilde: Yngve Nedrebø: Norsk angrepsubåt anno 1808. I: Sjøfartshistorisk årbok 1997.

Lenke til ubåten på Digitalt Museum

Comments are closed.

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2018 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum