Thomas Bjørkeland er tilsatt i fast stilling som marinarkeolog ved Bergens Sjøfartsmuseum.

Vi gratulerer og er veldig glad for at han takket ja til den utlyste stillingen. Thomas har skrevet masteroppgave om marinarkeologisk tema og har hatt prosjektstilling ved museet siden august 2017. Muligheten for å gjøre arkeologiske funn under vann er spennende synes Thomas Bjørkeland, og han er spesielt interessert i sjøfart i yngre jernalder og middelalder. I tiden fremover skal han jobbe med plansaker og foreta marinarkeologiske undersøkelser på Vestlandet.

Bergens Sjøfartsmuseum har på oppdrag fra Riksantikvaren forvaltningsansvar for marine kulturminner fra Sunnhordland t.o.m. Sunnmøre, med en total kystlinje som tilsvarer halvveis rundt ekvator. Aktiviteten er økende. Med Thomas Bjørkeland med på laget har vi nå tre faste marinarkeologer og er bedre rustet for fremtidige oppgaver innen forskning, formidling og forvaltning av vår marine kulturarv.

 

Comments are closed.

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum