Se museets flotte samling av skipsportrett på Digitalt Museum

Skipsportrett

Før fotografiet ble allment utbredt på slutten av 1800-tallet, var ulike former for tegninger, trykk og malerier ofte de eneste kildene til hvordan et skip eller et sted så ut. De maritime museenes malerisamlinger utgjør derfor en viktig del av dokumentasjonen av norsk sjøfart, og favner bredt; fra skipstyper til livet ombord.

Et skipsportrett er en malt avbildning av et fartøy som har eksistert. Bildene ble stort sett produsert i perioden 1814-1914. En tegning eller et maleri vil alltid være en subjektiv tolkning av motivet, men innen sjangeren skipsportrett er det mange elementer som går igjen. Skipet ble vist fra siden, som regel med full seilføring. Skipets navn, hjemmehavn og kaptein ble ofte malt på bildet. Bildet skulle inneholde så mye informasjon om skipet som mulig, og gi en korrekt framstilling av skipet. Samtidig skulle det framstilles i så fordelaktig tilstand som mulig, derfor ser vi ikke lappete seil eller maling som skaller av. Som regel var det kapteinen som var bestiller eller kjøper av maleriet- derfor gikk skipsportrettene ofte under betegnelsen kapteinsbilder.

022yjyaPPxvB[1]

Skonnertbrigg LAXEVAAG under fulle seil. I bakgrunnen muligens den fransk havnen til Marseilles. Skipet fører dansk seil med kongelig monogram. Dette var påbudt for norsk-danske handelsskip i Middelhavsfart 1757-1865.

Bildene fulgte samme mal enten de ble malt i Bergen, Liverpool, Napoli eller Le Havre. Bakgrunnene var ofte prefabrikkert, slik at skutemaleren raskt kunne male inn selve fartøyet når det la til kais. Akvareller og gouacher tørket raskt og var billigere å produsere enn oljemaleri. Langt sjeldnere og dyrere var skipsportretter malt direkte på glassplate (underglassmaleri) eller laget i silkeappliké (Silk-picture).

Grunnlaget for Bergens Sjøfartsmuseums malerisamling er en samling skipsportretter fra Bergens Skipperforening. Rundt 1898 ønsket foreningen å opprette et galleri av gamle skutemalerier. Det ble averterte etter bilder i avisene, og året etter utga foreningen en katalog med 94 malerier. I dag består Bergens Sjøfartsmuseums malerisamling av rundt 900 objekter, av disse er ca 600 skipsportretter.

Her kan du se museets flotte samling av skipsportretter på Digitalt Museum (legges ut fortløpende): Klikk her

Tekst: Gry Bang-Andersen

Comments are closed.

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2018 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum