Nyhetsbrev 2: BERGEN OG SJØFARTEN BIND VI

Bergens Sjøfartsmuseum har i samarbeid med Bergens Rederiforening gitt ut fem bind som skildrer Bergens sjøfartshistorie fra de eldste tider og frem til 1973. Verket representerer trolig det mest omfattende forskningsbidraget skrevet for noen sjøfartsby. I mai 2017 gikk vi i gang med det sjette bindet i serien, som vil dekke perioden 1973 til 2010. Professor Stig Tenold ved Norges handelshøyskole (NHH) er engasjert til å skrive boken og lede prosjektet. Boken ferdigstilles i forbindelse med museets 100-års jubileum i 2021.

Professor Stig Tenold har funnet seg godt til rette på museet, og sitter her som regel en dag i uken. 

Bokkomiteen

Høsten 2017 ble det nedsatt en bokkomité med bred og allsidig erfaring og kompetanse fra akademia, museum, rederinæringen og fra sjøen: Per Kristian Sebak (direktør ved Bergens Sjøfartsmuseum), Bjørn Sjaastad (styreleder ved museet, m.m.), Camilla Brautaset (styremedlem ved museet og historieprofessor ved Universitetet i Bergen), Elisabeth S. Koren (førstekonservator ved Norsk Maritimt Museum), René T. Poulsen (førsteamanuensis ved Copenhagen Business School) og Per-Gustav Steimler (tidligere kaptein, m.m.).

Bokkomiteen hadde sitt første møte i november 2017 og skal treffes 1–2 ganger årlig. Komiteens hovedoppgave er å sikre god fremdrift og bidra til diskusjon og komme med innspill til teksten underveis. Det er også planlagt bredere involvering etter hvert som kapittelutkast foreligger, med egne lesergrupper for spesifikke tema, som for eksempel sjøfolk og arbeid, dagliglivet på rederikontoret, utviklingen i spesifikke segmenter, m.m.

– Et utrolig spennende tema

Tenold er godt i gang med forarbeidet til boken. Han har begynt å intervjue personer som har vært aktive i perioden, og har fått hjelp til å få oversikt over andre som kan bidra med sine fortellinger og vurderinger.

– Jeg har begynt å få en formening om hvordan boken skal bli, og er vel nærmest ferdig med å lage «skjelettet». Det er et utrolig spennende tema, som på den ene siden favner den største krisen i skipsfartens historie, og på den andre dreier seg om profesjonalisering og industrialisering av Bergens skipsfart. Samtidig er det klart at historien i mye større grad enn tidligere handler om «det utvidede skipsfartsmiljø» – som for eksempel finansiering og forsikring, sier Tenold.

I tiden fremover vil det være en rekke arrangement på museet knyttet til bokprosjektet. Torsdag 12. april kl. 19 forteller Tenold om arbeidet og presenterer noen utviklingstrekk, i etterkant av årsmøtet til museets venneforening. Foredraget er gratis og åpent for alle.

 

Bergen og Sjøfarten bind VI har mottatt støtte fra Bergens Rederiforening, G.C. Rieber Fondene, DNB Bank ASA, Grieg Foundation, Magda Müller Mowinckels Legat, Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond, Norwegian Hull Club, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Stiftelsen Neptun Bergen og gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet.

Comments are closed.

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum