Museum Vest og Bergens Sjøfartsmuseum enige om konsolidering

F.v. Per Kristian Sebak (dir., BSJ), Ruth Brudvik (styreleder, MV), Jenny Heggvik (nestleder, MV). Bjørn Sjaastad (styreleder, BSJ). Stig Stark-Johansen (dir., MV) var sykemeldt og forhindret fra å delta på signeringen.

 

Bergens Sjøfartsmuseum (BSJ) og Museum Vest (MV) har inngått en samarbeidsavtale om konsolidering for sammen å skape et bredt musealt tyngdepunkt for Norges forhold til havet. Avtalen gjelder drift og innebærer at BSJ blir den åttende avdelingen i Museum Vest – i tillegg til Det Hanseatiske museum og Schøtstuene, Norges Fiskerimuseum, Herdla museum, Fjell festning, Kystmuseet i Øygarden, Nordsjøfartmuseet og Bjørn West museet. Sjøfartsmuseet vil opprettholde sin identitet og profil og Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseums vil fortsatt eie bygg og samlinger.

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har i sitt budsjettforslag for 2018 foreslått totalt kr. 2 millioner i økt driftstilskudd for å sikre konsolideringen mellom de to museene, med ytterligere vesentlig økning fra 2019. Staten ved Kulturdepartementet har hittil ikke foreslått noe tilsvarende økonomisk bidrag.

Det er en forutsetning for gjennomføring av konsolideringen at også staten er med å sikre det nødvendige økte driftstilskuddet. Vi forventer at staten bidrar til en konsolidering som er helt i tråd med dens egen politikk og som vi har blitt oppfordret til å gjennomføre.

Inntil videre vil de to museene fortsette som separate museumsenheter, samtidig som begge organisasjonene jobber med hvordan konsolideringen skal gjennomføres og nå sine målsetninger og visjoner på best mulig måte. I tillegg vil det bli jobbet videre med å sikre den statlige finansieringen.

Vi er overbevist om at dette er riktig løsning for BSJ og MV og at det vil gi begge museene mange nye og spennende muligheter videre inn i det 21. århundre.

Bergen, 11. desember 2017

 

Bjørn Sjaastad

Styreleder, Bergens Sjøfartsmuseum

 

Per Kristian Sebak

Direktør, Bergens Sjøfartsmuseum

 

Ruth Brudvik

Styreleder, Museum Vest

 

Stig Stark-Johansen

Direktør, Museum Vest

 

 

Comments are closed.

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2018 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum