Ledig stilling ved Bergens Sjøfartsmuseum: MARINARKEOLOG

 

Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum lyser ut fast stilling som marinarkeolog. Museet har i dag to fast ansatte marinarkeologer og har behov for å øke bemanningen med en ny medarbeider i 100 prosent stilling.

Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum jobber for å videreutvikle og formidle kunnskap om norsk og internasjonal sjøfartshistorie og forvalte marine kulturminner i Hordaland, Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Organisatorisk inkluderer museets virksomhet Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum, Stiftelsen Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond og Venneforeningen Bergens Sjøfartsmuseum.

Bergens Sjøfartsmuseum har tre målsetninger for den marinarkeologiske virksomheten.
– Forvalte kulturminner under vann og statens eiendomsrett til disse, samt å undersøke og registrere kulturminner.
– Vurdere om marine kulturminner blir truet ved planer og tiltak i sjø og vassdrag.
– Formidle kunnskaper om og skape gode holdninger til marine kulturminner.

Arbeidsoppgaver
Stillingen vil få oppgaver knyttet til saksbehandling og feltarbeid innen marinarkeologi:

– Behandle planer om inngrep i sjø og vassdrag, samt avgi museets uttale til fylkeskommunenes kulturavdelinger
– Undersøke og behandle funnmeldinger
– Planlegge, gjennomføre og dokumentere marinarkeologisk feltarbeid
– Utadrettete formidlingsaktiviteter
– Ved behov bistå med øvrige museumsoppgaver

Kvalifikasjoner
Master i arkeologi.
Erfaring innen kulturminneforvaltning, saksbehandling og kjennskap til forvaltningsdistriktet.
Yrkesdykker klasse A eller B
Grunnleggende kjennskap til ArcMap
Gjerne førerkort klasse B
Fungere godt i små grupper
Selvstendig og nøyaktig
Personlig egnethet
Gode skriftlige ferdigheter i nynorsk og bokmål

Vi tilbyr
Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
Varierte arbeidsoppgaver
Medlemskap i KLP
Lønn etter avtale

Kontaktpersoner:
Direktør Per Kristian Sebak, tlf. 55 54 96 00 og marinarkeolog Eirik Herdlevær, tlf. 55 54 96 02

Søknadsfrist 21.05.2018 Stilling ledig fra 01.08.2018

Søknad med CV sendes til post@sjofartsmuseum.no og merkes «Marinark. 2018»

Comments are closed.

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum