Godbiter fra samlingene: Kirkeskip fra Lindås

Kirkeskip er skipsmodeller som har hengt som utsmykking i kirkerommet. Fra Hordaland og Sogn og Fjordane vet vi om minst 22 kirker som var utstyrt med kirkeskip. Kirkeskipenes funksjon i norske kirker er noe uklar. Fra katolske land kjenner vi dem som votivgaver, men det er usikkert om de har hatt denne funksjonen i Norge etter reformasjonen. Svært få modeller har innskrift som sier noe om hvem og hvorfor de ble skjenket til kirken, og i kirkeregnskapene er det sjelden man finner informasjon.

022yizNjS9tZ[1]

Dette kirkeskipet skal opprinnelig ha hengt i Lindås kirke. I følge museets tilvekstprotokoll fikk J. Kristiansen skipet ca 1887, da han jobbet med ombygging av et hus i Valkendorfsgaten i Bergen. De tidligere eiere fortalte han da at modellen var flere hundre år gammelt. Vi regner med at modellen ble produsert i 1750-årene. Da modellen ble gitt til Bergens Sjøfartsmuseum i 1927 hadde riggen falt helt sammen. Modellen ble samme år restaurert av seilmaker Martin Rønne i Horten. Riggingen ble fikset og skroget som da var grått med sort skansekledning, ble vasket med soda og de opprinnelige farger og dekorasjoner kom fram.

Se mer informasjon om kirkeskipet vårt på Digitalt Museum

Tips til videre lesning: Borghild A. Frimannslund «Votivskip i kirkene på Vestlandet» i Bergens Sjøfartsmuseums årshefte 1944.

Tekst: Gry Bang-Andersen ved Bergens Sjøfartsmuseum

 

 

Comments are closed.

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2018 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum