Flytende hoteller og Nordens New York

Nå er nyeste utgave av Sjøfartshistorisk årbok levert fra trykkeriet, utgitt av Bergens Sjøfartsmuseum. De to forfatterne, historikerne Mats Fromreide Svendsen og Per Kristian Sebak, har skrevet hver sin utfyllende artikkel.  Fromreide Svendsen skriver om Det Bergenske Dampskibsselskabs (BDS) cruisevirksomhet i mellomkrigstiden. Sebak kaster nytt lys over Bergen som knutepunkt under første verdenskrig.

 

  

De to forfatterne, Per Kristian Sebak (t.v) og Mats Fromreide Svendsen i utstillingene om Det Bergenske Dampskipsselskap på Bergens Sjøfartsmuseum. Sjøfarthistorisk årbok tar for seg Bergens sjøfartshistorie under 1. verdenskrig og i mellomkrigstiden.

Mats Fromeide Svendsen leverte sin mastergrad i historie i 2016 der han skrev om Det Bergenske Dampskibsselskabs cruisevirksomhet. Artikkelen bygger på hans masteroppgave (2016). Perioden mellom første og andre verdenskrig forbindes ofte med politisk destabilisering og radikalisering, økonomiske kriser og sosial nød. Likevel var det i perioden 1920-1939 at Bergenske valgte å satse på cruise. Forfatteren diskuterer hvorfor Bergenske satset i denne perioden og hvilke økonomiske ressurser rederiet benyttet på denne virksomheten. I tillegg drøfter forfatteren hvilke markeder Bergenske forsøkte å etablere seg i, og hvor passasjerene kom fra.

Per Kristian Sebak er direktør for Bergens Sjøfartsmuseum og tar for seg byens sjøfartshistorie for hundre år siden, da den 1. verdenskrig herjet Europa. De fleste konvensjonelle post- og passasjerruter mellom øst og vest var da brutt sammen. I det det nøytrale Norge åpnet det seg en mulighet for at Bergen skulle få en nøkkelrolle som internasjonalt knutepunkt. Verken før eller siden har Norge hatt en viktigere rolle for internasjonal handels-, post- og passasjerfart. Sebak tar for seg hvordan Bergen fikk en slik rolle. Hvem var aktørene og hvilke interesse hadde de av å gjøre Bergen til en slik knutepunktshavn? Hvilke hindringer lå i veien for at Bergen skulle opprettholde en slik rolle – og hvorfor ble den ikke varig? Hvordan artet dem seg under den 1. verdenskrig? Artikkelen bygger på Sebaks doktorgradsavhandling (2012).

Sjøfartshistorisk Årbok blir sendt til medlemmer i museets venneforening. Den kan også kjøpes på museet for 200,- Museet er åpent alle dager kl.11-15.

 

Comments are closed.

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2019 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum