BERGENS SJØFARTSMUSEUM MOTTAR KR. 643 750 I GAVEFORSTERKNINGSMIDLER FRA KULTURDEPARTEMENTET

Siden 2015 har Bergens Sjøfartsmuseum jobbet med å få finanseringen på plass for sjette bind i serien «Bergen og Sjøfarten bind VI». Forskningsprosjektet skal dekke perioden 1973-2010. I tillegg til bok vil prosjektet være grunnlag for en rekke formidlingstiltak (herunder utstillinger) og forvaltning knyttet til Bergens nyere sjøfartshistorie. Prosjektet skal fullføres senest i forbindelse med museets 100-års jubileum i 2021.

Denne uken kom den svært gledelige nyheten om at museet har mottatt kr.643 750 i gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet til finansiering av Bergen og Sjøfarten bind VI. Midlene er basert på støtte fra Grieg Foundation, Magda Müller Mowinckels Legat, Stiftelsen Neptun Bergen, Norwegian Hull Club, G.C. Rieber Fondene, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen og Bergens Rederiforening. I tillegg har vi i etterkant mottatt støtte fra DNB Bank ASA og Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond. Vi takker alle som har bidratt til å gjøre prosjektet mulig.

Ytterligere informasjon om prosjektet vil komme når det er igangsatt.

Lenke til pressemelding fra Kulturdepartementet: Klikk her

Comments are closed.

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2018 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum