Bergens Sjøfartsmuseum går i gang med BERGEN OG SJØFARTEN BIND VI– 1973-2010

Bergens Sjøfartsmuseum har i samarbeid med Bergens Rederiforening gitt ut fem bind som skildrer Bergens sjøfartshistorie fra de eldste tider og frem til 1973. Verket representerer trolig det mest omfattende forskningsbidraget skrevet for noen sjøfartsby. Vi går nå i gang med det sjette bindet i serien, som vil dekke perioden 1973 til 2010. Professor Stig Tenold ved Norges handelshøyskole (NHH) er engasjert til å skrive boken og lede prosjektet.

IMG_7514

Foto: Stig Tenold (t.v.), som er engasjert til å lede prosjektet med kontorplass på Bergens Sjøfartsmuseum, og direktør Per Kristian Sebak. Til venstre de fem foregående bindene i serien.

Om prosjektet

Bind V av Bergen og Sjøfarten (1939-1973) ble avsluttet med en skikkelig «cliffhanger». Året 1973 markerer et vendepunkt i internasjonal, norsk og bergensk skipsfart, der to fantastiske tiår med kraftig vekst plutselig ble avløst av den største krisen i skipsfartsnæringen i det 20. århundre. De redere som hadde vært «vinnerne» i vekstfasen, ble spesielt hardt rammet. Skipsfart under norsk flagg ble nær utradert; i perioden 1973-1987 gikk mer enn to tredjedeler av norske rederier over ende, solgte seg ut av markedet eller flyttet skipene til fremmed flagg.

 

– Jeg skrev min doktorgradsavhandling om dette triste kapittelet før 1987, og stopper man fortellingen der blir det virkelig en begredelig historie om norsk skipsfart. Trekker man perspektivet videre, ser man at norsk skipsfart generelt, og bergensk skipsfart spesielt, får en ny vår. Dette oppsvinget er knyttet til spesialisering i nisjer. På tross av denne veksten er det grupper og aktiviteter – for eksempel sjøfolk og verft – som ikke har fått nyte godt av oppsvinget og endringene, forklarer Tenold.

 

Bergen og Sjøfarten bind VI skal fange opp denne dobbeltheten. Hvilke strukturelle skift har funnet sted i Bergens skipsfart etter 1973? Hvem var vinnerne og taperne, og hvorfor? På hvilke områder er Bergen som sjøfartsby blitt styrket etter 1973, og på hvilke områder er byen blitt svekket? Hva har vært drivkreftene i utviklingen – internasjonale trender, nasjonal politikk, lokale aktører, m.m.?

 

Forskning, formidling og forvaltning: nyere sjøfartshistorie

I tillegg til selve bokprosjektet, skal Bergen og Sjøfarten bind VI også stimulere til utstillinger og øvrige formidlingstiltak på museet. Det vil dessuten være et viktig bidrag til museets arbeid med å kartlegge lokale maritime arkiver og samlinger. De kommende årene vil altså nyere sjøfartshistorie stå i fokus ved Bergens Sjøfartsmuseum. Boken skal være klar til museets 100-års jubileum i 2021. Vi gleder oss.

 

Bergen og Sjøfarten bind VI har mottatt støtte fra Bergens Rederiforening, G.C. Rieber Fondene, DNB Bank ASA, Grieg Foundation, Magda Müller Mowinckels Legat, Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond, Norwegian Hull Club, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Stiftelsen Neptun Bergen og gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet.

Comments are closed.

Adresse

Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Haakon Sheteligsplass 15, 5007 Bergen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 54 96 00
Telefon samlingene: 55 54 96 15
Kontakt: Klikk her
Org. nr: 980 769798

Copyright © 2018 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum